Breeder programma


Algemene voorwaarden voor het PRO PLAN fokkers programma
Het Nestlé Purina programma voor PRO PLAN fokkers geeft fokkers de mogelijkheid om breeder verpakkingen voor hun honden te gebruiken, PRO PLAN puppypakketten voor de door hun gefokte pups aan te vragen en gebruik te maken van het aangeboden loyalty programma.

Door deelname aan dit programma geven fokkers aan de onderstaande gedragsregels in acht te nemen:
- Dit programma is exclusief voor fokkers die PRO PLAN droogvoeding voeren en adviseren. Nestlé Purina behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van een deelnemende fokker aan het programma te beĆ«indigen wanneer deze in strijd handelt met de onderstaande condities.

Vereisten voor deelnemende fokkers:
- Deelnemende fokkers dienen één of meerdere fokteven te bezitten;
- Eigenaren van vijf of meer honden, waar niet noodzakelijk mee gefokt wordt, kunnen eveneens deelnemen aan dit programma;
- Deelnemende fokkers worden geacht niet deel te nemen aan een fokkers programma van andere fabrikanten;
- Fokkers dienen geregistreerd te zijn en blijven bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland middels een geregistreerde kennelnaam;
- Indien fokkers een niet FCI erkend ras fokken dienen zij bij een alternatieve kennelclub voor dit ras geregistreerd te zijn.

Fokkers die deelnemen aan het PRO PLAN fokkers programma stemmen er mee in dat:
- Zij zich houden aan wat de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland gesteld heeft in haar Basis Reglement Welzijn en Gezondheid (BWG) wat tevens als minimum eis geldt voor de Vereniging Fok Reglementen (VFR) van de aangesloten rasverenigingen.
- Zij PRO PLAN droogvoeding adviseren aan hun pupkopers. Zij vragen hiervoor tijdig puppypakketten aan en voorzien Nestlé Purina van de adresgegevens van de pup kopers. De fokker en Nestlé Purina zullen hierbij alle in Nederland geldende wet- en regelgeving m.b.t. privacy naleven.
- Zij de pup kopers voorzien van PRO PLAN puppypakketten, beschikbaar gesteld door Nestlé Purina. Daarbij zorgen zij er voor dat de pups aan een bij het ras passende PRO PLAN puppy droogvoeding gewend zijn.

Nestlé Purina behoudt zich het recht voor om (de voorwaarden voor) het fokkers programma aan te passen zonder vooraankondiging.

Het programma is uitsluitend beschikbaar voor fokkers woonachtig in Nederland.

Alle aanvragen voor deelname worden individueel behandeld door Nestlé Purina en kunnen gehonoreerd of afgewezen worden zonder opgaaf van reden.