Algemene voorwaarden voor het PRO PLAN fokkers programma

Het Nestlé Purina programma voor PRO PLAN fokkers geeft fokkers de mogelijkheid om Breeder verpakkingen voor hun honden te gebruiken, PRO PLAN puppypakketten voor de door hun gefokte pups aan te vragen en maken gebruik van het aangeboden Loyalty programma.

Door deelname aan het Programma geven fokkers aan de onderstaande gedragsregels in acht te nemen:

 • - Dit Programma is exclusief voor fokkers die PRO PLAN droogvoeding voeren en adviseren. Nestlé Purina behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van een deelnemende fokker aan het Programma te beëindigen wanneer deze in strijd handelt met onderstaande condities.

 • Vereisten deelnemende fokkers:

 • - Deelnemende fokkers dienen één of meerdere fokteven te bezitten.
 • - Eigenaren van vijf of meer honden, waar niet noodzakelijk mee gefokt wordt, kunnen eveneens deelnemen aan dit programma.
 • - Deelnemende fokkers worden geacht niet deel te nemen in een fokkers programma van andere fabrikanten.
 • - Fokkers dienen geregistreerd te zijn en te blijven bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland middels een geregistreerde kennelnaam.
 • - Indien fokkers een niet FCI erkend ras fokken dienen zij bij een alternatieve kennelclub voor dit ras geregistreerd te zijn.

 • Fokkers die deelnemen aan het programma stemmen er mee in dat:

 • - Zij zich houden zich aan wat de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland gesteld heeft in haar Basis Reglement Welzijn en Gezondheid (BWG) wat tevens als minimum eis geldt voor de Verenigings Fok Reglementen (VFR) van de aangesloten rasverenigingen.
 • - Zij PRO PLAN droogvoeding adviseren aan de puppykopers. Ze vragen hiervoor tijdig puppypakketten aan en voorzien Nestlé Purina van de adresgegevens van de pup kopers. De fokker en Nestlé Purina zullen hierbij alle in Nederland geldende wet- en regelgeving m.b.t. privacy naleven.
 • - Zij de puppykopers voorzien van PRO PLAN puppy pakketten, beschikbaar gesteld door Nestlé Purina. Daarbij zorgen zij er voor dat de pups aan een bij het ras passende PRO PLAN puppy droogvoeding gewend zijn.

 • Nestlé Purina NPPC behoudt zich het recht voor om (de voorwaarden voor) het programma aan te passen zonder vooraankondiging.

  Het programma is uitsluitend beschikbaar voor fokkers in Nederland.

  Alle aanvragen voor deelname worden individueel behandeld door Nestlé Purina en kunnen gehonoreerd of afgewezen worden zonder opgaaf van reden.